EXCIMER ( Eksimer/Eksaymır) LAZER

Eksimer lazer insanoğlunun gözlük ya da lense alternatif, gerçek bir tedavi yöntemini sorgulamasıyla doğdu.  

 

Eksimer lazerle önceleri yalnızca miyopi tedavi edilebilmekte iken, bugün hem miyopiyi, hem astigmatizmayı, hem de hipermetropiyi tedavi edebil-mekteyiz. Önemli bir yan etkisinin olmaması ve iyi sonuçlar alınması yöntemi yaygınlaştırmıştır.

Excimer Lazer Kimlere Uygulanır?

 

  • 18 yaşın üstündeki miyop, astigmat ve hipermetroplara uygulanmaktadır.
  • Eğer göz numarası ilerlemeye devam ediyorsa beklemek gerekir.
  • Ancak son bir yıl içinde 0.50 kadar artış varsa beklemeye gerek olmaksızın excimer lazer uygulanabilir.

 

Kimler Excimer Lazer ister?

 

Halk arasında göz çizme olarak da bilinen Excimer lazeri miyopu, astigmatı veya hipermetropu olanlardan aşağıdaki kişiler istemektedirler:

 

  • Gözlük ya da kontakt lens takmak istemeyenler,
  • Gözlük takmaya burun yapısı uygun olmayan veya çeşitli nedenlerle gözlük takamayanlar,
  • Kontakt Lens takıp çıkarmakta zorlananlar,
  • Sportif, ya da
  • Mesleki amaçlarla gözlük ya da lens takması uygun olmayanlar bu yöntemden faydalanabilmektedirler.

 

  • Covid-19 pandemi döneminde, maskelerin gözlüklerde buharlanmaya yol açması, nefes yoluyla gözde alerji ve enfeksiyon sorunu yaşanması, kontakt lensle göze virüs bulaştırma olasılığı nedeniyle Pandemi döneminde dünyada excimer lazer uygulamasında önemli artış olmuştur.

 

Göz çizme (Excimer Lazer) olmak isteyen kişiler önce tam bir göz kontrolünden geçirilmeli, damlasız ve damlalı görme dereceleri saptanmalı, göz dibi muayenesi yapılmalı ve başka bir hastalığı olup olmadığı sorulmalıdır.

                               

Lazer Gözün Hangi Bölgesini Etkiler?

 

Gözü saate, lazer uyguladığımız kornea tabakasını da saatin camına benzetirsek, lazer saatin camı gibi olan kornea tabakasında yeni bir mercek oluşturacak şekilde, ayarlanan ölçüde bir çeşit buharlaşma sağlar. Buharlaşma esnasında sıcaklık asla yoktur. Buharlaşan kornea tabakasının derinliği gözün numarasına göre değişir. Eksimer lazerin etkileme mesafesi mikronla ölçülecek kadar az olduğundan lazer ışınları gözün iç tabakalarına ulaşamaz ve diğer dokulara her hangi bir zarar veremez.

 

PRK Yöntemi Kimlere ve Nasıl Uygulanır?

 

Düşük diyoptrili göz bozukluklarında ve özellikle kornea tabakası LASIK yapmaya uygun olmayan ince kornealı gözlerde ve bazı özel durumlarda PRK uygulanır.

 

Lazerin ilk uygulama yöntemi olan PRK işleminde eksimer lazer kornea tabakasının yüzeyinde yer alan epitel tabakası (soğanın zarı gibi) kazınarak doğrudan yüzeye uygulanmaktadır. İşlemden sonra göze koruyucu numarasız bir kontakt lens takarak hastayı evine göndermekteyiz. Epitel tabakasını vücut genellikle 3 gün içinde yeniden oluşturduğu için kontakt lensi 3 gün gözde bırakmakta ve sonra çıkartmaktayız. Hastalara ayrıca fazla ışık ve güneşten rahatsız olmamaları için geçici olarak koyu renkli özel yumuşak plastik bir güneş gözlüğü vermekteyiz.

 

No-Touch PRK yönteminde göz yüzeyine bir alet değmeden epitel tabakası da lazerle temizlenmekte ve devamında PRK yöntemi uygulanmaktadır. Ancak bu yöntemde epitel tabakasının kalınlığı herkeste aynı kabul edilmektedir. Bu da sonucu etkileyebilmektedir.

 

LASİK Yöntemi Kimlere ve Nasıl Uygulanır?

 

Miyop, Astigmat ve Hipermetrop hastalardan kornea tabakasının kalınlığı ve gözünün durumu uygun olan herkese Lasik yöntemi uygulanabilir.

 

LASİK yönteminde mikrokeratom veya son birkaç yıldır Intralase Lazerle korneadan ince bir tabaka bir kenarından tutacak şekilde kaldırılmakta ve lazer uygulandıktan sonra bu tabaka geri kapatılmaktadır. Bu yöntemle yüksek dereceli göz bozukluklarında daha iyi sonuç alınmakta ve geri dönüş riski çok aza inmektedir.  Kesin bir standardı olmamakla birlikte 3-4 diyoptriden daha yüksek miyopisi olanların Lasik yöntemiyle tedavi edilmesi tercih edilmektedir. Bununla birlikte, doğrudan uygulanan PRK eksimer lazer yönteminde gözde üç gün yanma, batma, ağrı gibi yakınmalar olduğundan kornea kalınlığı uygun olan bütün hastalara LASİK uygulanması hem hastalar, hem de doktorlar tarafından tercih edilmektedir.

 

Hastalara bu yöntemlerde de fazla ışık ve güneşten rahatsız olmamaları için geçici olarak koyu renkli, özel yumuşak plastik bir güneş gözlüğü vermekteyiz. Hastaların 1-2 gece bu gözlükle uyuması önerilmektedir.

 

LASİK ile i-LASİK (intralase-LASİK) Yöntemlerinin Farkı Nedir?

 

LASİK yöntemi keratom denilen aletle korneadan keratomun türüne göre belli kalınlıkta bir tabaka kaldırılarak uygulanmaktadır. Bu yöntemde kornea tabakasının kalınlığının keratomun kesisine uygun kalınlıkta olması gerekmektedir. İntralase (intraleyz) denilen Lazer aletiyle ise sorunsuz bir şekilde istenilen her kalınlıkta tabaka kaldırılabilmektedir. Bu yöntem ince kornealar için de bir avantaj oluşturmaktadır.

 

 

İntralase-LASİK (i-LASİK) yönteminde kornea 15 saniye süren bir işlemle istenilen kalınlıkta (genellikle 100 -110 mikron),  çok daha düzgün ve her tarafı aynı kalınlıkta bir tabaka kaldırmamızı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu son teknolojik uygulama hem hasta açısından, hem de doktor açısından son derece güvenlidir. Ayrıca kaldırılan tabakanın keratoma göre çok ince olması hem daha yüksek diyoptrileri tedavi edebilmemizi sağlamakta, hem de lazer sonrası daha emniyetli bir kornea tabakası kalmaktadır.   

                                                                                                                                                                          

İyileşme Süresi

 

PRK ve No-Touch PRK dediğimiz doğrudan lazer yönteminde işlemden sonra gözde 3 gün kontakt lens kalmakta ve bu süre içinde yanma, batma, ağrı ve bulanık görme olmaktadır. Hasta 3 gün sonra rahatlamakta ve görmesi gittikçe netleşmektedir.

 

Lasik ve intralase-Lasik yönteminde ise kaldırılan kornea tabakası lazer işleminden sonra geri kapatılmakta ve böylece yüzey tabakası yerinde durduğundan sadece hafif yanma ve batma olabilmekte ancak bunlar PRK işlemindekine göre çok daha kısa (sadece 3-4 saat kadar) ve az olmaktadır. Ertesi gün hafif kızarıklık dışında lazere ait herhangi bir iz kalmamaktadır.

 

Lasik ameliyatından hemen sonra hastalar gözlüksüz olarak görmekte ve kendisi evine dönebilmektedir. Hatta lazerden sonra kendi aracını kullanarak evine dönen hastalarımız olmuştur.

 

Lasik ve özellikle i-LASİK ameliyatı geçiren hastalar ertesi günü işlerine gidebilmektedirler. 

 

Excimer Lazerin Yan Etkisi Var mıdır?

 

Hayatta risksiz hiç bir şey yoktur. Ancak, lazerle göz bozukluğu tedavi-sinin zararı ya da yan etkileri çok azdır. Bazı hastalarda hafif çok veya az düzeltme ortaya çıkabilirse de bunun tedavisi kolaydır.

 

Bir süre sonra ortadan kaybolan hafif bulanık görme, ışık yansımaları, kamaşma, sulanma veya kuruluk gibi şikâyetler de ortaya çıkabilmekle birlikte, bunlar herkeste görülmemektedir. Lasik yönteminde sulanma ve ağrı hemen hemen hiç olmamaktadır.

 

Eksimer lazerin gözün yapısını bozması veya gözde herhangi bir hasara

ya da körlüğe yol açması söz konusu değildir

 

Göz Numaramda Geri Dönüş Olur mu?

 

Bazı hastalarda göz numarasında hafif bir geri dönüş olabilmekle birlikte, göz bozukluğunun eski numarasına geri dönmesi hemen hemen mümkün değildir. Geri dönüşün ilaçla önlenmesi ya da durdurulması olasılığı vardır.  Göz numarasında kısmi geri dönüş olmasına daha çok yüksek göz bozukluğu olanlarda ve eski tip doğrudan lazer uygulanması yönteminde rastlanmaktadır. Lasik ve i-Lasik yöntemlerinde geri dönüş riski çok azdır. Bu gibi hastalarda gerek duyulursa ikinci kez yapılan lazer uygulamasıyla tekrar düzelme sağlanmaktadır.

 

Excimer Lazerden sonra Kontakt Lens Kullanılabilir mi?

 

Eksimer lazer işlemlerinden sonra da isteyen kişiler renkli ya da renksiz kontakt lens kullanılabilirler.

 

Benim Tek Gözüm Bozuk. Lazerle Gözümü Çizdirebilir miyim?

 

Elbette. Bir gözü sağlam, diğer gözü bozuk olan hastalara da eksimer lazer uyguluyoruz. Tek gözü bozuk olanların bir kısmında, o gözde aynı zamanda tembellik de bulunabiliyor. Bu gözlerde eksimer lazerle göz bozukluğu ortadan kaldırıldıktan sonra birçok hastada bu tembel gözün görme gücünde artış olabilmektedir.

 

İleriki Yaşlarda Katarakt Gelişirse Ameliyat olabilir miyim?

 

Lazerle gözlükten kurtulma işlemleri uzun yıllardan beri tüm dünyada uygulanmaktadır. İlk yıllarda lazer olan ve ileriki yaşlarında yaşa bağlı katarakt gelişen hastalar rahatlıkla katarakt ameliyatı olabilmekte ve hatta olmuşlardır. 

 

Lazer Uygulanırken Gözümü Oynatırsam?

 

Bu hususta endişelenmeye hiç gerek yoktur. Excimer Lazerlerde lazer atışları çok kısa sürmektedir. Yine de hastaların gözünü oynatma riskine karşı her alette gözün hareketlerini izleyen bir nevi radar sistemi vardır. Hasta gözünü oynattığı anda lazer atışı durur, hasta tekrar düzgün baktığında lazer uygulamasına devam edilir.

 

Ben Çok Heyecanlanıyorum ve Korkuyorum, Lazer Olabilir   

miyim?

Herkes gözüne bir işlem uygulanmasından tedirgin olur. Bu normal bir duygudur. Ancak lazerle gözlükten kurtulma işlemleri hem çok kısa sürmekte, hem de rahat bir ortamda olmaktadır. Bununla birlikte çok heyecanlı olan hastalarımıza işlemden bir saat önce hafif bir sakinleştirici vererek onların rahatça lazer olmalarını sağlamaktayız.

 

Tüm hastalarımıza sağlıklı ve güzel günler dilerim.

 

Prof. Dr. H. Zeki Büyükyıldız

 

 

 

 

 

Open chat