Önsöz

Günümüzde küreselleşme olgusu, birçok kavramın yeniden tartışılmasına ve anlamlandırılmasına yol açmıştır. Bu kavramlar arasında “kimlik” ve “kültür” kavramları tartışma konusu olarak belki de en çok öne çıkanlardır.

Bir toplumu, ulus yapan özelliklerinden biri olarak kültür kavramı, siyasal, toplumsal ve sanatsal niteliğiyle, güncelliğini hiçbir zaman yitirmeyen, çok boyutlu, yaşamımızın içinde bizi “biz” yapan özelliğini sürdürmektedir. Toplumlar, sahip oldukları kültürel değerlerin özgün yönleriyle birbirlerinden ayrılmakta ve kültürlerin etkileşimiyle evrensel kültürü oluşturmaktadır.

Müzik, kültürel varlıklarımızın ve kimliğimizin içinde önemli bir yer tutmakta, çağlar boyunca insan yaşamındaki yerini korumaktadır. Müziğin olmadığı bir dünyayı düşünmek bile olanaksızdır. Müzik doğanın özünde, insan ruhunda vazgeçilmez bir yere sahiptir. Müzik aynı dili konuşmayan insanlar arasında ortak bir dil, duygusal iletişimi sağlayan bir iletişim ortamıdır.

Halk müziği ise, müziğin içinde ayrı coğrafyaların, ayrı kültürlerin renklerini taşıyan, bir toplumun özelliklerini yansıtan bir türdür. Kültürel mirası, kuşaklardan kuşaklara taşıyan sanatsal bir iletişim kanalıdır.

“Türk Halk Müziği” kitabı halk müziğini tarihsel, sosyolojik ve kültürel boyutlarıyla inceleyen bilimsel bir çalışmadır. Bu kitapta, halk müziğinin kültür içindeki konumu irdelenirken, konuya bir kültür taşıyıcı olarak yaklaşılmaktadır. Toplumumuzun kültürel mirası olarak, halk müziğinin türleri içerik ve biçim açısından araştırılmaktadır.

Dr. Zeki Büyükyıldız; bu değerli çalışmasıyla, evrensel bir değeri bilimsel açıdan incelerken, kültürel kimliğimizi oluşturan önemli unsurlardan biri olan halk müziğini bize tanıtmaktadır. Bilgi, ilginin ve sevginin de kaynağıdır. Bu çalışma; alanında önemli bir birikimi oluşturması yanında, kendi kültürümüzü tanıma ve sahip çıkma açısından da bir işlev yüklenmiştir. Büyükyıldız’ın bu kitabının, halk müziğine, hem iletişim kanalı olması açısından, hem de kültürel miras ve sanat açılarından katkı sağlayan önemli bir kaynak oluşturduğuna inanıyorum.

Yüreğimizin en ince tellerini titreten ezgilere, bilimsel açıdan yaklaşan bu kitabı okurken, kültürel kimliğimizin önemli bir öğesini daha iyi tanıyacağız.

Prof. Dr. Özden CANKAYA

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

  Radyo-Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Başkanı

MUAYENE ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSUDUR

PROF.DR. H.ZEKİ BÜYÜKYILDIZ,

SAKARYA ÖZEL ADATIP HASTANESİNDE

HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.


ÖZEL ADATIP HASTANESİ

İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi No:67
(Kazımpaşa yolu üzeri) Serdivan / SAKARYA

Tel. : 0 264 888 1 999
Tel. : 0 264 211 16 00
Faks : 0 264 211 16 61

https://www.adatiphastanesi.com/sakarya/

 

This will close in 65 seconds