Teşekkür

 Sevinciyle, coşkusuyla, hüznüyle, kederiyle ve yaşattığı nice duygusuyla kültürümüzün vazgeçilemez bir öğesi olan Ulusal Müziğimiz Türk Halk Müziği’nin, ozanlar, halk sanatçıları ve yöre sanatçıları gibi yaratıcıları başta olmak üzere, kaynak kişi ve derleyicilerine, özverili çalışmaları ve aslına uygun icralarıyla bu değerli kültür varlığımızı bizlere ulaştıran Türk Halk Müziği’nin bütün emekçilerine ve sanatçılarına şükran duygularımı belirtmek isterim. Bugün hayatta olmayanları da rahmetle ve saygıyla anarım.

Bu eserin ortaya çıkmasına vesile ve destek olmuş olan sayın Prof. Dr. Durali Yılmaz’a ve sayın Prof. Dr. Nurdoğan Rigel’e teşekkürü borç bilirim.

Türk Halk Müziği’ne adım attığım ilk gençlik yıllarımda temel bağlama derslerini aldığım merhum hocam Orhan Dağlı ile Folklor Kurumu’nda uzun süre derslerine katıldığım ilk repertuar hocam, folklor araştırmacısı merhum Sadi Yaver Ataman’ı, İstanbul Üniversitesi’nde koro şefliği konusunda beni cesaretlendiren ve engin bilgilerinden yararlandığım merhum Adnan Ataman’ı ve Folklor Kurumu’nda repertuar eğitiminden yararlandığım merhum Ömer Şan’ı, ayrıca 1983 yılındaki tanışmamızdan itibaren aramızdan ayrılıncaya kadar Türkiye’ye geldiği her yıl aile ve musiki meclislerinde kendisinden feyz aldığım merhum Talip Özkan’ı minnet ve şükranla anar, anıları önünde saygıyla eğilirim. Bu alanda yetişmemde katkısı olan sayın Yücel Paşmakçı’ya da teşekkür ederim.

Kitabın basımında ve yayımında emeği geçen başta sayın Aydın Coşkun’a (Arı Sanat Yayınevi) ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.

Zeki BÜYÜKYILDIZ

Open chat