KİTABIM

Arka kapak yazısı

Ulu önder Atatürk kültür kavramını veciz olarak “Kültür, zeminle mütenasiptir. O halde milletin seciyesidir” şeklinde tanımlanmıştır. Özetle “kültür”ün bir ulusun karakteri olduğunu ifade eder. Türk ulusunun tarihini, yaşantısının her safhasını, geleneklerini, geleneksel ahlâk kurallarını, arı dilini, asırlar boyu bünyesinde taşımak suretiyle günümüze intikalinde önemli bir işlevi yerine getiren halk müziğimiz, kültürümüzün en önemli unsurunu oluşturan manevî değerler bütünüdür. Zira Türk insanının yüreği türkülerinde çarpar.

Çeşitli tanımlamalarda da yer aldığı gibi, halk müziğimiz halkımızın vicdanında geniş yer tutmuş olması sonucu zaman ve zemin içerisinde yaygın olma niteliğini taşımaktadır.

Günümüzde yeni nesillerin zihinlerinin bulanmasına ya da yanlış yönlenmelerine sebebiyet veren hatalı tutumlar ve gelişigüzel ferdî uygulamalar, halk müziği kavramının kargaşaya dönüşmesi ve mahiyetinin belirsizleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Söz konusu kavram kargaşasının yanısıra aslî karakterinin bozulmaya yüz tutuyor olması gözler önündedir. Bu yönde yıllarca büyük hassasiyet ve titizlik gösteren en ciddi yayın kuruluşumuzun dahi çelişkiler sergilediği herkesin malûmudur.

Sayın Zeki BÜYÜKYILDIZ’ın uzun araştırmalar sonunda vücuda getirdiği bu eserin Türk Halk Müziği kavramının içerdiği hususların çeşitli görüşler çerçevesinde de ifadesini bulmuş şekliyle ortaya konulması her türlü takdirin üzerinde bir çalışmadır.

Bu değerli çalışmanın, kişilere göre değişen ölçütler doğrultusunda yapılmakta olan hataların bertaraf edilmesine yardımcı ve vesile olması umuduyla sayın BÜYÜKYILDIZ’ın daha pek çok başarılı çalışmalara imza atmasını dilerim.

Yücel Paşmakçı

 

Türkülerimiz, “ zihinsel coğrafya”mızın melodilere, sese bürünmüş halidir. İçimizde gizlenen “bamteli”mize vurduğunda yüreğimizi kavrar, alır götürür; farklı zamanlara, ortamlara, yaşamlara, öykülere…

Bizi biz yapan kültürel kodlarımızın, bir ezginin notalarına sinmiş biçimidir türkülerimiz. Ancak günümüzde kültürel üretim, kitleselleştirme, daha çok tükettirme kaygısı ile işliyor ve müziğin zenginleştirici tonları, yerini tek tipleşmeye bırakıyor.

Zeki Büyükyıldız’ı imkânsızı başarırken izleme şansını elde ettim. Kendisinin türkülerimize duyduğu aşk ve coşkuyla bu çalışmayı gerçekleştirme sürecine tanık oldum. Büyükyıldız’ın Türk Halk Müziği’ne duyduğu sevgi ile gerçekleştirdiği eseri, eminim her okuyanı türkülerimize karşı sorumlu/zorunlu kılacaktır.

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel


(Tanıtım Bülteninden)

Bu kitap Türk Halk Müziği teoriğinin temeli niteliğindedir. Halk müzikleri ulusların kültürlerini yansıtan bir öğe olduğu gibi, aynı zamanda geçmişten günümüze, günümüzden geleceğe, nesilden nesle kültürün aktarılmasında önemli etkisi ve katkısı olan kültür taşıyıcıları olduğundan kitabın ilk bölümünde “Kültür” konusu ve müzik kültürü ele alınmıştır.

Kültürün üretim araçları konusuyla kitle kültürü ve kültür endüstrisi, bölge kültürü, küreselleşme ve küreselci yerelleşme ve ayrıca küreselleşmenin kültürel etkileri irdelenmiştir. Kültürün yeniden-üretimi ve kültür taşıyıcıları, Türkiye’de kültürün yeniden-üretiminde ve taşınmasında halk müziğinin yeri ve halk müziğinin toplumla etkileşimi konusundaki görüşler incelenmiştir.

Kitabın ikinci bölümünde, halkbilim (folklor) konusu ve halkbilimin ulusal kültüre katkıları üzerinde durulmuş, folklorun önemli dallarından ve ulusal kültürümüzün yapı taşlarından biri olan “Türk Halk Müziği (Ulusal Türk Müziği)” genel bir bütün olarak ele alınmıştır. Halk ve halk müziği kavramları irdelenerek, ana hatlarıyla dünyada ve Türkiye’de halk müziğinin tarihi ortaya konmuştur.

Genel sınıflandırmanın yanı sıra, Türk Halk Müziği -farklı bir bakışla- üretimi açısından tekrar sınıflandırılarak, yeni bir yaklaşım ortaya konmaya çalışılmıştır. İşlenen konular arasında ayrıca Türk Halk Müziği’nin çeşitli yönlerden sınıflandırmaları ve ölçüleri (usûlleri) de yer almaktadır.

Kitap ayrıca, Türk Halk Müziği’ne katkısı olan birçok kaynak kişinin, eski ve günümüz sanatçısının resimleriyle zenginleştirilmiştir.

Sayfa Sayısı: 208

Baskı Yılı: 2015

Dili: Türkçe
Yayınevi: Arı Sanat Yayınevi

Sayfa Sayısı : 208

İlk Baskı Yılı : 2015

Dil : Türkçe

SATIN ALMAK İÇİN

https://arisanat.com/product/search?search=zeki%20b%C3%BCy%C3%BCky%C4%B1ld%C4%B1z

 

MUAYENE ADRESİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSUDUR

PROF.DR. H.ZEKİ BÜYÜKYILDIZ,

SAKARYA ÖZEL ADATIP HASTANESİNDE

HASTA KABULÜNE BAŞLAMIŞTIR.


ÖZEL ADATIP HASTANESİ

İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Karabaşoğlu Caddesi No:67
(Kazımpaşa yolu üzeri) Serdivan / SAKARYA

Tel. : 0 264 888 1 999
Tel. : 0 264 211 16 00
Faks : 0 264 211 16 61

https://www.adatiphastanesi.com/sakarya/

 

This will close in 65 seconds